MAP Prachatice III - Základní informace

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice III

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022876

Anotace projektu: Projekt si klade za cíl pokračovat v udržení, rozvoji a aktualizaci procesu místního akčního plánování na území ORP Prachatice. Předmětem projektu jsou aktivity na podporu společného plánování, aktualizace MAP a realizace vybraných aktivit naplánovaných v místním akčním plánu vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, organizací zájmového/neformálního vzdělávání a dalších aktérů.

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy:  02_20_082 Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

 

Harmonogram projektu: 4/2022 - 11/2023

Rozpočet projektu: 2 161 969,60 Kč

 

 

Klíčové aktivity projektu:

Řízení projektu

Rozvoj a aktualizace MAP

Evaluace procesu místního akčního plánování 


 

Realizační tým (administrativní, odborný):

Hlavní manažer projektu
Administrativní pracovník
Manažer klíčových aktivit projektu
Metodik projektu
Vedoucí pracovní skupiny
Zástupce zapojené školy
Odborník/expert

Kontaktní osoby:


Hlavní manažer projektu:


Iveta Frková , frkova@massumavsko.cz, tel.: 724 004 484


Manažer klíčových aktivit, asistent:

Lucie Pechoušková, pechouskova@massumavsko.cz, tel.: 727 895 212