Aktualizovaný Místní akční plán ORP Prachatice k připomínkování

K připomínkování zveřejňujeme aktualizovaný dokument Místní akční plán pro SO ORP Prachatice.

Dokument lze připomínkovat do 20.11.2023 na e-mail kovarova.iveta@massumavsko.cz.

Dokument v celém znění ke stažení v příloze.

Přílohy

Název
MAP ORP Prachatice k připomínkování Zobrazit