Místní akční plán vzdělávání III pro Prachaticko

Organizace MAS Šumavsko, z.s. pokračuje v projektu místního akčního plánování ve vzdělávání pro území ORP Prachaticko. Zapojeno je sto procent mateřských, základních a základních uměleckých škol z celého regionu. Na projektu již více než 6 let spolupracují organizace zájmového a neformálního vzdělávání jako např. Dům dětí a mládeže a Městská knihovna Prachatice, Portus Prachatice, o.p.s. a další.

Pracovní skupiny složené ze zástupců organizací uvedených výše aktuálně plánují vzdělávací aktivity na příští roky spolupráce, které mohou být finančně podpořeny z připravovaného pokračujícího projektu MAP IV. Očekávaná výzva na financování těchto aktivit bude vyhlášená v červnu tohoto roku.

V případě zájmu o zapojení do pracovních skupin projektu, nás neváhejte kontaktovat: pechouskova@massumavsko.cz.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání zve na rozšířené jednání zaměřené na téma „Rizikové chování žáků základních škol“, jednání povede Josef Hruška ze spolku Do světa, které se uskuteční 19.4.2023. Zájemci o problematiku se mohou registrovat na e-mailu uvedeném výše.

V červnu bude také zahájena další aktualizace seznamu investičních záměrů škol a dalších organizací pro případ, že by mohl být některý ze záměrů zrealizován a financován z Unijních prostředků.

Co se povedlo, co se aktuálně děje a co se plánuje můžete sledovat na webových stránkách www.massumavsko.cz a na facebookovém profilu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice III.