Živé a šťastné Šumavsko OPZ + - Základní informace

Název projektu: Živé a šťastné Šumavsko OPZ +

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000015

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na podporu a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, které žijí v prostředí venkova. MAS Šumavsko ve svém projektu podpoří oblast sociálního začleňování a posilování rodinných vazeb. Aktivity jsou směřovány do přirozeného prostředí těchto osob. Jsou využívány přístupy na aktivní zapojování a participaci členů místních komunit, posilování a rozvoj místních zdrojů a řešení problémů. Realizací projektu bude docházet ke zlepšení kvality života.

Číslo a název programu: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Financování projektu: projekt je financován prostřednictvím Operační program Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR.

Číslo a název výzvy: Výzva č. 03_22_008 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Harmonogram projektu: 1/2023–12/2025

Doba trvání projektu: 36 měsíců

 

Rozpočet projektu: 11 997 406,40 

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Řízení projektu
  • Komunitní práce na území MAS
  • Dětský komunitní klub a tábor
  • Komunita pod rodinným centrem
  • Šumavsko v síti
  • Pomáháme pečujícím o umírající a truchlícím


Realizační tým projektu:

Koordinátor projektu: Bc. Markéta Hradecká (hradecka@massumavsko.cz, tel: 727 895 208)
Komunitní sociální pracovník (garant): 
Bc. Kristýna Vaníčková (kristyvanickova@seznam.cz, tel: 725 918 823)