Neformální vzdělávání MAS Šumavsko - Základní informace

Název projektu: Neformální vzdělávání MAS Šumavsko

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016550

Anotace projektu: Projektovým záměrem je podpořeno zkvalitňování neformálního vzdělávání, vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a dobrovolných pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání, a to skrze sdílení jejich zkušeností a jejich vzájemnou spolupráci. V aktivitách projektu jsou využity nové metody a formy práce s dětmi a mládeží za účelem zvyšování či získání nových kompetencí u cílových skupin.

Projekt je přínosem v rámci propojování formálního a neformálního vzdělávání v území.

 

Harmonogram projektu: 

Začátek realizace: 2.3. 2020

Konec realizace: 28.2.2023

Doba trvání projektu: 36 měsíců

 

Předpokládaný rozpočet projektu: 10 046 267,00 Kč

 

Financování projektu: projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

 

Partneři zapojení do projektu:

  • Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú. (Písek) - od 15.2.2022 partner Arkáda od projektu odstoupil, jeho jednotky aktivit si převzali ostatní partneři projektu
  • BEZ Katovice, z.s. (Katovice)
  • Bezinka - Montessori škola. z.s. (Prachatice)
  • Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. (Písek)
  • Oblastní spolek Českého Červeného Kříže Prachatice (Prachatice)
  • Portus Prachatice, o.p.s. (Prachatice)
  • ŠVAGR z.s. (Písek)
  • W sdružení Písek z.s. (Písek)

 

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Hanzalová

(hanzalova@massumavsko.cz , tel: 737 289 008)