Jste majitelem rodinného domu a všichni členové domácnosti pobíráte starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo někdo za Vaší domácnosti od 12.9.2022 pobíral příspěvek na bydlení???

Využijte nabídku podpory v programu Nová zelená úsporám Light - pro nízkopříjmové domácnosti - Rodinné domy.

MAS Šumavsko, z.s. vám nabízí pomoc při vyřizování žádosti o dotaci. Pro více informací se obraťte přímo na nás.


Kontakty:

Martin Rek - rek@massumavsko.cz, tel.: 703148408

Iveta Frková - frkova@massumavsko.cz, tel.: 724004484

Lucie Pechoušková - pechouskova@massumavsko.cz, tel.: 727895212


Získat finanční podporu do výše max. 150 000 Kč lze na:

Výměna oken,

výměna vchodových dveří,

zateplení fasády,

zateplení střechy,

zateplení stropů pod půdou,

zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem.