MAP Prachatice II - Základní informace

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008598

Anotace projektu: Projekt si klade za cíl pokračovat v udržení, rozvoji a aktualizaci procesu místního akčního plánování na území ORP Prachatice. Předmětem projektu jsou aktivity na podporu společného plánování, aktualizace MAP a realizace vybraných aktivit naplánovaných v místním akčním plánu vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, organizací zájmového/neformálního vzdělávání a dalších aktérů.

 

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Číslo a název výzvy:  02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

 

Harmonogram projektu: 4/2018 - 3/2022

 

Rozpočet projektu: 11 348 010,87 Kč

 

Klíčové aktivity projektu:

Řízení projektu

Rozvoj a aktualizace MAP

Evaluace a monitoring MAP

Implementace MAP

 

Realizační tým (administrativní, odborný):

Hlavní manažer projektu
Administrativní pracovník
Finanční manažer projektu
Manažer klíčových aktivit projektu
Metodik projektu
Analytik
Odborný konzultant/expert
Vedoucí pracovní skupiny
Zástupce zapojené školy
Facilitátor/mediátor
Odborník/lektor
Realizátor aktivit Implementace MAP

Kontaktní osoby:


Hlavní manažer projektu:

Iveta Frková, frkova@massumavsko.cz, tel.: 724 004 484


Manažer klíčových aktivit, asistent:

Lucie Pechoušková, pechouskova@massumavsko.cz, tel.: 727 895 212