MAP Prachatice II - Aktuality

Akční plán MAP ORP Prachatice pro rok 2019

Roční akční plán rozvoje vzdělávání je dokument, který je součástí strategie MAP. Zahrnuje naplánované aktivity pro rok 2019, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území SO OPR Prachatice.

Zveme na akci ZUŠ open do Prachatic

Částečně také díky projektu MAP II ORP Prachatice zveme na akci ZUŠ OPEN do prachatické základní umělecké školy.

"MAP" přinesl vzdělávací programy do škol

Vzdělávací programy a exkurze na druhé pololetí tohoto školního roku pro děti mateřských a žáky základních škol na Prachaticku připravila Místní akční skupina Šumavsko, z.s. z Malenic v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice II (MAP).

Zážitková pedagogika v praxi

Ve dnech 7. - 8. 6. proběhne v rámci projektu MAP ORP Prachatice II workshop na téma ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA V PRAXI ANEB SPOLUPRÁCE V OBLASTI ZÁJMOVÉHO, NEFORMÁLNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.