MAP Prachatice II - Aktuality

Akční plán MAP ORP Prachatice pro rok 2019

Roční akční plán rozvoje vzdělávání je dokument, který je součástí strategie MAP. Zahrnuje naplánované aktivity pro rok 2019, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území SO OPR Prachatice.