MAP Prachatice II - Aktuality

7. Aktualizace SR MAP Prachatice - Investiční potřeby škol

V dalším půlročním intervalu aktualizujeme Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Prachatice – přílohu Investiční priority. Důvodem je dodržení postupů místního akčního plánování a plánovaná výzva prostřednictvím MAS z Programu rozvoje venkova vyhlášená na jaře 2021 (investice do MŠ a ZŠ nenavyšující kapacitu zařízení).

MAP ORP Prachatice II - aktuální informace, možnosti zapojení

Projekt „Místní akční plánování“ představuje budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.