Slavnostní pasování na čtenáře - pozvánka do Prachatic