V dubnu 2018 zahájeny navazující projekty místního akčního plánování pro oblast vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území ORP Prachatice a ORP Vimperk. V květnu 2018 proběhnou první jednání řídících výborů, ustanoveny budou pracovní skupiny. Novinkou v projektech je aktivita "implementace MAP", která spočívá v realizaci konkrétních aktivit spolupráce organizací ve vzdělávání. Školám a organizacím ve vzdělávání se tak přímo dostanou finance na realizaci např. vzdělávacích programů, komunitních projektů, zájmových a volnočasových aktivit. V případě zájmu o zapojení se do projektů kontaktujte hlavní manažerky projektů: MAP II ORP Prachatice - Iveta Frková, frkova@massumavsko.cz, tel.: 724004484 MAP II ORP Vimperk - Hanka Lukešová, lukesova@massumavsko.cz, tel.: 724058536. Pro více informací sledujte jednotlivé sekce projektů. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Přílohy

Název
Plakát Zobrazit