MAP Vimperk II - Základní informace

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008585

 

Anotace projektu: Projekt si klade za cíl pokračovat v udržení, rozvoji a aktualizaci procesu místního akčního plánování na území ORP Vimperk. 
Předmětem projektu jsou aktivity na podporu společného plánování, aktualizace MAP a realizace vybraných aktivit naplánovaných v místním akčním plánu vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávánídětí a žáků do 15 let prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, organizací zájmového/neformálního vzdělávání a dalších aktérů.

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování projektu: projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

 Číslo a název výzvy:  02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

 

Harmonogram projektu: 4/2018 - 3/2022

Doba trvání projektu: 48 měsíců

 

Rozpočet projektu: 10 544 423,11

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Řízení projektu
  • Rozvoj a aktualizace MAP
  • Evaluace a aktualizace MAP
  • Implementace MAP

Realizační tým projektu:

Hlavní manažer projektu: Jana Dolanská (dolanska@massumavsko.cz, tel: 725 317 357)
Administrativní pracovník: Jana Dolanská (dolanska@massumavsko.cz, tel: 725 317 357)
Manažer klíčových aktivit projektu : Hanka Lukešová (lukesova@massumavsko.cz, tel: 724 058 536) 
Finanční manažer projektu: Josef Bláhovec (blahovec@massumavsko.cz), Lenka Pahorecká
Metodik projektu: Mgr. Dagmar Rückerová (dagmar.ruckerova@zstgmvimperk.cz)
Analytik: Markéta Hradecká (hradecka@massumavsko.cz, tel: 727 895 208)