Animace škol - Základní informace

V rámci animace OPVVV je bezplatně poskytována školám a školkám v území metodická a konzultační činnost v "šablonách" I a II. Tato pomoc spočívá: - Metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, - Školení pro žadatele a příjemce, - Konzultační činnost při realizaci projektu, - Metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu,