"Grantový program MAS Šumavsko, z.s. na rok 2023"

1. 4. 2023 byl vyhlášen "Grantový program MAS Šumavsko, z.s. na rok 2023"
Cílem programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity na území MAS Šumavsko, z. s.
Celkem přišlo 26 žádostí z nichž 24 splnilo podmínky přijatelnosti.
Celková částka všech žádostí přesahovala alokaci grantu, proto se Rada MAS Šumavsko rozhodla rozdělit celkovou alokaci mezi všechny žádosti tzn. každá žádost bude podpořena částkou 6 250,- Kč.
Z grantu bude hrazen např: pronájem skákacího hradu, nákup medailí a pohárů na soutěže, pronájem kolotoče, úhrada nákladů za loutkové divadlo, hudební program,pronájem sálu, úhrada moderátora, nákup cen pro děti a soutěžící .....