Grantový program MAS - Základní informace

MAS Šumavsko vyhlašuje od 1. 4. 2023 "Grantový program MAS Šumavsko, z.s. na rok 2023"

Cílem programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity na území MAS Šumavsko, z. s..

Způsobilými žadateli v rámci tohoto grantového programu jsou pouze neziskové organizace (právnické osoby) a příspěvkové organizace obcí, jejichž činnost je zaměřena na spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity a mají sídlo na území MAS Šumavsko, z. s.

Projekty se přihlašují poštovním doručením vyplněného formuláře žádosti o grant (viz příloha č. 1) v zalepené obálce do kanceláře MAS Šumavsko, z. s. nejpozději do 31. 5. 2023 do 12:00 hodin nebo osobním doručením na pracoviště MAS Šumavsko, z. s. do 31. 5. 2023 do 12:00 hodin. Neúplně vyplněné formuláře žádosti mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.

Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na:
Petra Hovorková, 735 122 590, hovorkova@massumavsko.cz

Ing. Veronika Hanzalová, 737 289 008, hanzalova@massumavsko.cz  

Pravidla a veškeré dokumenty naleznete v sekci "SOUBORY KE STAŽE"