Zápisy Rady MAS 2022

Originály zápisů a prezenční listiny z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS

Zápisy Rady MAS 2021

Originály zápisů a prezenční listiny z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS

Zápisy Rady MAS 2020

Originály zápisů a prezenční listiny z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS

Zápisy Rady MAS 2019

Originály zápisů a prezenční listiny z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS

Zápisy Rady MAS 2018

Originály zápisů a prezenční listiny z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS

Zápisy Rady MAS 2017

Originály zápisů a prezenční listiny z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS

Zápisy Rady MAS 2016

Originály zápisů a prezenční listiny z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS