Zápisy z Valné hromady MAS 2020

Zápisy z Valné hromady MAS 2020

Originály zápisů a prezenční listiny z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS.

Přílohy

Název
200310_Zápis_ValnáhromadaMAS_elektronické podpisy.pdf Zobrazit
200310_příloha_1_Rozpočet MAS 2020-FINAL.pdf Zobrazit
200310_příloha_2_DOTACE IROP 2020.pdf Zobrazit
200310_příloha_3_Změna strategie SCLLD-PRV.pdf Zobrazit
200310_příloha_4_Preferenční kritéria PRV.pdf Zobrazit
200310_příloha_5_Přehled zpracovávaných žádostí Šablony I a Šablony II k 4.3.2020.pdf Zobrazit