Zápisy z Valné hromady MAS 2018

Zápisy z Valné hromady MAS 2018

Originály zápisů a prezenční listiny z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS

Přílohy

Název
180426_Zápis_ValnáhromadaMAS_scan.pdf Zobrazit
180426_1_příloha_výroční zpráva 2017 včetně příloh.zip Zobrazit
180426_2_příloha_Zpráva o hospodaření 2017.pdf Zobrazit
180426_3_příloha_Projektový rozpočet ŠK- plán 2018-pro VH.pdf Zobrazit
180426_4_příloha_Valná hromada_prezentace_26-04-2018.pdf Zobrazit
180426_5_příloha_F1_Zemědělci_3. výzva.pdf Zobrazit
180426_6_příloha_Hodnotící kritéria_výzva č. 4_modernizace učeben.pdf Zobrazit
180426_7_příloha_Hodnotící kritéria_výzva č.6_sociální služby.pdf Zobrazit
180426_8_příloha_MAS_Šumavsko_Hodnotící kritéria a kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti_výzva č. 3_final.pdf Zobrazit
180426_9_příloha_změna strategie.zip Zobrazit
180426_10_příloha_PR 12.1.2018_příloha_ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS Šumavsko.pdf Zobrazit
180426_11_příloha_schválení znění fichí 1-5 do Programu rozvoje venkova.rar Zobrazit
180426_12_příloha_Interni postupy PRV_MAS Sumavsko_v2.pdf Zobrazit
180426_13_příloha_3. výzva MAS Šumavsko-IROP-změna-schváleno ŘO.pdf Zobrazit
181108_Zápis_Valná_hromadaMAS_scan.pdf Zobrazit
181108_příloha_1_Valná hromada_prezentace_08-11-2018.pdf Zobrazit
181108_příloha_2_Přehled čerpání v IROP+PRV+OPZ k 8. 11. 2018-final.pdf Zobrazit
181108_příloha_3_Změna Strategie OPZ.zip Zobrazit
181108_příloha_4_Přehled podaných žádostí Šablony I a Šablony II k 30_10_2018.pdf Zobrazit
181108_příloha_5_fiche 3. výzva.zip Zobrazit
181108_příloha_6_schválení interních postupů a kritérií přijatelnosti.zip Zobrazit