Zápisy z Valné hromady MAS 2021

Zápisy z Valné hromady MAS 2021

Originály zápisů a prezenční listiny z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS.

Přílohy

Název
210617_Zápis_ValnáhromadaMAS_scan Zobrazit
210617_příloha_1_Výroční zpráva 2020 včetně příloh Zobrazit
210617_příloha_2_kontrolní komise Zobrazit
210617_příloha_3_Rozpočet 2021 Zobrazit
210617_příloha_4_Přehled zpracovaných žádostí Šablony II Zobrazit
210617_příloha_5_Prezentace VH Zobrazit
210617_příloha_6_Schválení aktualizace znění fiche 7_PRV Zobrazit
210617_příloha_7 Zobrazit
210617_příloha_8 Zobrazit
210617_příloha_9_Strategie MAS Šumavsko-verze1.7-HL Zobrazit
210617_příloha_10 Zobrazit
210617_příloha_11 Zobrazit
210617_příloha_12_Text výzvy č. 11_Rozvoj komunitních center_FINAL Zobrazit
210617_příloha_13 Zobrazit
211102_Zápis valná hromada MAS Zobrazit
221102_příloha_1_Koncepční část Zobrazit
211102_příloha_2 Zobrazit