Zápisy z Valné hromady MAS 2019

Zápisy z Valné hromady MAS 2019

Originály zápisů a prezenční listiny z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS.

Přílohy

Název
09042019-Zápis o hlas. per rollam - Hodnot.kritéria-9.výzva IROP Zobrazit
190514_Zápis_ValnáhromadaMAS_final_scan.pdf Zobrazit
190514_příloha_1_Výroční zpráva MAS_2018_včetně příloh_Final.pdf Zobrazit
190514_Příloha_2_zpráva o hospodaření.pdf Zobrazit
190514_příloha_3_Rozpočet MAS 2019-FINAL.pdf Zobrazit
190514_příloha_4_Valná hromada_prezentace_26-04-2018.pdf Zobrazit
190514_příloha_5_Kritéra FN+KP_Rozvoj soc.sl.-FINAL.pdf Zobrazit
190514_příloha_6_Kritéria věcného hodnocení_Rozvoj soc.sl.-FINAL.pdf Zobrazit
190514_příloha_7_ČL.20-PRV.pdf Zobrazit
190514_příloha_8_Fiche 3_final_9.výzva_per rollam 1.pdf Zobrazit
190514_příloha_9_Fiche 4_final_per rollam 1.pdf Zobrazit
190514_příloha_10_změna strategie.zip Zobrazit
190514_příloha_11_Kritéra FN+KP_Rozvoj komunitních center-FINAL.pdf Zobrazit
190514_příloha_12_Kritéra věcného hodnocení_Rozvoj komunitních center-FINAL.pdf Zobrazit
191001_Zápis_ValnáhromadaMAS_scan.pdf Zobrazit
191001_příloha_1_Přehled zpracovávaných žádostí Šablony I a Šablony II k 25_9_2019.pdf Zobrazit
191001_příloha_2_Přehled čerpání v IROP+PRV+OPZ k 1.10. 2019FINAL.pdf Zobrazit