Zápisy z Valné hromady MAS 2022

Zápisy z Valné hromady MAS 2022

Přílohy

Název
220503_Zápis_ValnáhromadaMAS Zobrazit
220503_příloha_1_Výroční zpráva 2021_včetně příloh Zobrazit
220503_příloha_2_kontrolní komise Zobrazit
220503_příloha_3_Rozpočet MAS 2022_NÁVRH Zobrazit
220503_příloha_5_Výzva MAS Šumavsko_PRV_č.8_v1 Zobrazit
220503_příloha_6_preferenčních kritérií F3 a F7 Zobrazit
220503_příloha_7_schválení programového rámce SCLLD Zobrazit
220503_příloha_8_pozvánka_Neformální cesta určena pro zástupce obcí Zobrazit
220503_příloha_4_Valná hromada MAS_prezentace Zobrazit
220906_Zápis_ValnáhromadaMAS Zobrazit
220906_příloha_1_Stanovy ENERKOM Šumavsko Zobrazit
220906_příloha_2_Akční plán OPZ + MAS Šumavsko - FINAL 25_7_2022 Zobrazit