Nová zelená úsporám Light - pro nízkopříjmové domácnosti - Rodinné domy

Pomůžeme Vám s vyřízením dotace.

Jste majitelem rodinného domu a všichni členové domácnosti pobíráte starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo někdo za Vaší domácnosti od 12.9.2022 pobíral příspěvek na bydlení???

Využijte nabídku podpory v programu Nová zelená úsporám Light - pro nízkopříjmové domácnosti - Rodinné domy.

MAS Šumavsko, z.s. vám nabízí pomoc při vyřizování žádosti o dotaci. Pro více informací se obraťte přímo na nás.


Kontakty:

Iveta Frková - frkova@massumavsko.cz, tel.: 724004484

Lucie Pechoušková - pechouskova@massumavsko.cz, tel.: 727895212

Martin Rek - rek@massumavsko.cz, tel.: 703148408


Získat finanční podporu do výše max. 150 000 Kč lze na:

  • výměna oken,
  • výměna vchodových dveří,
  • zateplení fasády,
  • zateplení střechy,
  • zateplení stropů pod půdou,
  • zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem.


Informace také na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.