Setkání s novináři - projekt MAP a otevření Centra zájmového vzdělávání při ZŠ Vodňanská

Místní akční skupina (MAS) Šumavsko naplňuje od roku 2016 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro obec s rozšířenou působností Prachatice. Cílem projektu (zkráceně MAP) financovaného z Evropské unie je navázat partnerství mezi školami, aktéry ve vzdělávání dětí a žáků do 15 let na Prachaticku, komunikovat s nimi a připravovat společné vzdělávací aktivity.

Jedním z výstupů MAP je strategický dokument pro oblast vzdělávání, tzv. Místní akční plán na roky 2018 – 2023. Dokument obsahuje investiční potřeby všech základních, mateřských, základních uměleckých škol i domů dětí a mládeže v celkové výši kolem 0,6 miliardy korun. Některé ze záměrů se daří uskutečnit díky MAS Šumavsko a programu IROP. Příkladem je projekt ZŠ Vodňanská v Prachaticících. "Každý, kdo žádá finance z IROPu, musí mít záměr zanesený právě v MAP. Tento projekt zahrnuje také vzdělávací akce pro učitele, rodiče, vzdělávací aktivity pro děti a žáky, například exkurze," zdůraznila Šárka Kůsová, ředitelka MAS Šumavsko.

Základní škola Vodňanská v Prachaticích dostala v předstihu vánoční dárek díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj, Integrovanému regionálnímu operačnímu programu a Místní akční skupině Šumavsko. Jedná se o centrum zájmového vzdělávání.  Původně chátrající a rozpadající se objekt přitom sloužil jako skladiště nepotřebných věcí. Budovu ve dvoře areálu školy zrekonstruovala firma RENO Šumava, a. s. Místopředseda představenstva společnosti Ivo Grabmüller se hrdě hlásí k bývalým žáků školy a pamatuje si, že tehdy školník choval v objektu prase.

"Rekonstrukce stála  bezmála tři miliony korun.  Projekt zahrnoval vybudování učebny, kde se žáci budou v rámci volnočasových aktivit zdokonalovat ve výuce cizích jazyků a digitálních technologií,  výstavbu sociální zařízení a pořízení schodolezu pro bezbariérový přístup do prvního patra. Díky koordinaci stavebních prací byla celá rekonstrukce realizována v rekordně krátkém čase. Zahájení provozu v opravené části plánujeme ve druhém pololetí školního roku," uvedla ředitelka ZŠ Vodňanská Petra Sandanyová.

Kontakty:

Ing. Šárka Kůsová, ředitelka MAS Šumavsko, kusova@massumavsko.cz, tel. 727 887 160, www.massumavsko.cz

Mgr. Bc. Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská 287, Prachatice, sandanyova@vodnanka.cz,  telefon: 388 302 021, 773 981 806, www.vodnanka.cz

Fotogalerie

image

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy PRV

V rámci 3. Výzvy PRV MAS Šumavsko, z. s., bylo do věcného hodnocení postoupeno 41 Žádostí o dotaci. Ty byly věcně hodnoceny Výběrovou komisí na základě předem stanovených preferenčních kritérií

image

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy do PRV

Dne 4. 7. 2018 byl v rámci Výzvy č. 3 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno ve všech 4 vyhlášených fichích 43 celkem žádostí. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

image

3. výzva do PRV vyhlášena

MAS Šumavsko, z. s. vyhlašuje dne 4. 6.2018 výzvu č. 3 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Živé a šťastné Šumavsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

image

Avízo 3. výzvy do Programu rozvoje venkova

MAS Šumavsko, z.s. informuje, že ke dni 30. května 2018 plánuje vyhlásit 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu do Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí se předpokládá od 12. 6. - 26. 6. 2018. Seminář pro žadatele proběhne dne 5. 6. 2018 od 9.00 v Malenicích.

Přečíst více z této kategorie
image

MAS Šumavsko podpořilo novou badatelskou učebnu na ZŠ Národní v Prachaticích. Slavnostní otevření se uskutečnilo 13. 12. 2018.

Novou učebnu pro výuku přírodovědných předmětů formou badatelské výuky využívají v Základní škole Národní v Prachaticích. Vybavení pořídila škola za evropské peníze z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt podpořila Místní akční skupina (MAS) Šumavsko díky Strategii Živé a šťastné Šumavsko. "Celková výše příspěvku dosáhla více než 1,7 milionu korun," konstatovala ředitelka MAS Šumavsko Šárka Kůsová.

image

Nová cyklostezka podpořená MAS Šumavsko umožní bezpečnou dopravu do škol i zaměstnání

Cílem projektu bylo vybudování nové cyklostezky, která umožní odklonění cyklistů z frekventované komunikace II/141 a zlepší obyvatelům okolních obcí dostupnost za službami, do škol či zaměstnání. MAS Šumavsko podpořilo tento projekt prostřednictvím operačního programu IROP dotací ve výši 5 225 000 Kč.

image

IROP vyhlášena 5. výzva - Rozvoj sociálního podnikání

Ve výzvě bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Přečíst více z této kategorie
image

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě č. 6 MAS Šumavsko – Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování v OPZ

Ve středu 4. června 2018 od 10:00 hodin proběhne seminář pro žadatele k výzvě číslo 6 OPZ - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování v Prachaticích - KreBul, o.p.s.; Zlatá stezka 145 (vchod ze zadní strany budovy).

Přečíst více z této kategorie

Spolupracujeme


Jihočeský krajJijočeská univerzita v Českých BudějovicíchCelostátní siť pro venkov
MAS Šumavsko
MAS Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého, 102
387 06 Malenice

IČ: 26663091
nejsme plátci DPH

Provozní doba kanceláře pro veřejnost: Úterý 9:00 - 15:00
Konzultace projektů kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
stará verze webu: old.massumavsko.cz/