Neformální vzdělávání MAS Šumavsko

zev projektu: Neformání vzdělávání MAS Šumavsko

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016550

Anotace projektu: Projektovým záměrem je podpořeno zkvalitňování neformálního vzdělávání, vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a dobrovolných pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání, a to skrze sdílení jejich zkušeností a jejich vzájemnou spolupráci. V aktivitách projektu jsou využity nové metody a formy práce s dětmi a mládeží za účelem zvyšování či získání nových kompetencí u cílových skupin.

Projekt je přínosem v rámci propojování formálního a neformálního vzdělávání v území.

 

Harmonogram projektu: 

Začátek realizace: 2.3. 2020

Konec realizace: 28.2.2023

Doba trvání projektu: 36 měsíců

 

Předpokládaný rozpočet projektu: 10 046 267,00 Kč

 

Financování projektu: projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

 

Partneři zapojení do projektu:

 • Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. (Písek)
 • BEZ Katovice, z.s. (Katovice)
 • Bezinka - Motessori škola. z.s. (Prachatice)
 • Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. (Písek)
 • Oblastní spolek Českého Červeného Kříže Prachatice (Prachtice)
 • Portus Prachatice, o.p.s. (Prachatice)
 • ŠVAGR z.s. (Písek)
 • W sdružení Písek z.s. (Písek)

 

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Hanzalová (Vaněčková)

hanzalova@massumavsko.cz , tel: 737 289 008

 

 

 

 

zev projektu: Neformání vzdělávání MAS Šumavsko

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016550

Anotace projektu: Projektovým záměrem je podpořeno zkvalitňování neformálního vzdělávání, vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a dobrovolných pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání, a to skrze sdílení jejich zkušeností a jejich vzájemnou spolupráci. V aktivitách projektu jsou využity nové metody a formy práce s dětmi a mládeží za účelem zvyšování či získání nových kompetencí u cílových skupin.

Projekt je přínosem v rámci propojování formálního a neformálního vzdělávání v území.

 

Harmonogram projektu: 

Začátek realizace: 2.3. 2020

Konec realizace: 28.2.2023

Doba trvání projektu: 36 měsíců

 

Předpokládaný rozpočet projektu: 10 046 267,00 Kč

 

Financování projektu: projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

 

Partneři zapojení do projektu:

 • Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. (Písek)
 • BEZ Katovice, z.s. (Katovice)
 • Bezinka - Motessori škola. z.s. (Prachatice)
 • Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. (Písek)
 • Oblastní spolek Českého Červeného Kříže Prachatice (Prachtice)
 • Portus Prachatice, o.p.s. (Prachatice)
 • ŠVAGR z.s. (Písek)
 • W sdružení Písek z.s. (Písek)

 

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Hanzalová (Vaněčková)

hanzalova@massumavsko.cz , tel: 737 289 008

 

 

 

 

image

Seznam vybraných Žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy PRV

Rada MAS Šumavsko schválila dne 13. 8. 2020 seznam vybraných projektů, které byly podány do 6. výzvy PRV. Seznam vybraných projektů je přílohou.

image

Seznam přijatých projektů do 6. výzvy PRV MAS Šumavsko, z.s.

29. května 2020 byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 6. výzvy PRV MAS Šumavsko, která byla zaměřena na podporu obcí. Celkem bylo přijato 21 žádostí s částkou dotace málo přes 15. mil. Kč. Seznam projektů je přílohou.

image

Výzva č. 6 do Programu rozvoje venkova vyhlášena

Dnes, 27. 4. 2020 byla vyhlášena další výzva MAS Šumavsko do Programu rozvoje venkova. Tentokrát je zaměřena na podporu rozvoje venkovských oblastí.

image

Výzva do Programu rozvoje venkova bude vyhlášena koncem dubna

I tento rok bude MAS Šumavsko vyhlašovat výzvu do Programu rozvoje venkova. Její podpora bude tentokrát zaměřena na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech.

Přečíst více z této kategorie
image

Avízo výzvy č. 10 - Rozvoj sociálních služeb do IROP

MAS Šumavsko připravuje vyhlášení 10. výzvy v oblasti rozvoje sociálních služeb do programu IROP.

image

Avízo výzvy č. 8 - Vybavení a modernizace učeben do IROP

MAS Šumavsko připravuje vyhlášení další výzvy do IROP a to "Vybavení a modernizace učeben"

Přečíst více z této kategorie

Spolupracujeme


Jihočeský krajJijočeská univerzita v Českých BudějovicíchCelostátní siť pro venkov
MAS Šumavsko
MAS Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého, 102
387 06 Malenice

IČ: 26663091
nejsme plátci DPH

Provozní doba kanceláře pro veřejnost: Úterý 9:00 - 15:00
Konzultace projektů kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
stará verze webu: old.massumavsko.cz/