Aktivity spolupráce MAP II – informace o možnostech zapojení

V rámci realizace projektů Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice a ORP Vimperk (dále jen MAP) nabízíme mateřským školám, základním školám zapojených do MAP (souhlas se zapojením do MAP) možnost zúčastnit se v období únor – červen 2019 viz níže uvedených aktivit spolupráce zaměřených na děti a žáky.

 

Pro MŠ:

Vzdělávací programy pro MŠ (akce ve školce)

Výjezdní vzdělávací programy pro MŠ (exkurze)

 

PRO ZŠ 1. stupeň:

Vzdělávací programy pro ZŠ - 1. stupeň (akce v škole)

Výjezdní vzdělávací programy pro ZŠ 1. stupeň (exkurze)

 

Pro ZŠ 2. stupeň:

Vzdělávací programy pro ZŠ - 2. stupeň (akce ve škole)

Výjezdní vzdělávací programy pro ZŠ - 2. stupeň (exkurze)

 

Podmínky zapojení:

K realizaci aktivit spolupráce se může zapojit každá viz výše uvedená organizace aktivně účastníci se projektu MAP na ORP Prachatice a projektu MAP na ORP Vimperk.

Každá mateřská škola vybírá max. jeden vzdělávací program pro děti v mateřšké škole a zároveň maximálně jeden program z nabídky výjezdních vzdělávacích programů (exkurze).

Každá základní škola vybírá max. jeden vzdělávací program ve škole pro 1. stupeň, zároveň maximálně jeden vzdělávací program pro 2. stupeň. Dále vybírá maximálně jednu exkurzi z nabídky výjezdních vzdělávacích programů pro 1. stupeň, maximálně jednu exkurzi z nabídky výjezdních vzdělávacích programů pro 2. stupeň ZŠ.

Informace o programech jsou uvedeny viz výše.

Termíny konání jednotlivých akcí jsou uvedeny v rezervačním systému.

 

Financování

V případě vzdělávacích programů ve škole hradí MAS náklady spojené s lektorováním/účastnickým poplatkem pro děti a žáky.

V případě výjezdních vzdělávacích programů hradí MAS náklady spojené s dopravou a vstupné/účastnické poplatky žáků vč. vstupného/účastnického poplatku za pedagogický doprovod.

 

Registrace

Přihlášky k účasti na projektech spolupráce, prosíme, podávejte prostřednictvím elektronického rezervačního systému, který je dostupný zde. Přihlášky akceptujeme nejpozději do 18. 1. 2019.

Přístupové údaje do rezervačního systému obdrží organizace zapojené do MAP v samostatném e-mailu.

 

V případě vzdělávacích programů ve škole hradí MAS náklady spojené s lektorováním/účastnickým poplatkem pro děti a žáky.

V případě výjezdních vzdělávacích programů hradí MAS náklady spojené s dopravou a vstupné/účastnické poplatky žáků vč. pedagogického doprovodu.

 

Vyhodnocení aktivity:

Každá organizace zapojená do aktivit spolupráce nejpozději měsíc po skončení akce odevzdá realizátorovi MAP – vyplněnou Zprávu z realizace vzdělávacího programu (originál poštou na adresu MAS Šumavsko, z.s., Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice).

Vzor Zprávy o realizaci vzdělávacího programu:

MAP ORP Vimperk zde.

MAP ORP Prachatice zde.

 

Kontaktní osoby:

MAP ORP Vimperk

Hana Lukešová, lukesova@massumavsko.cz, tel.: 724058536

Jana Dolanská, dolanska@massumavsko.cz, tel.: 725317357

 

MAP ORP Prachatice:

Iveta Frková, frkova@massumavsko.cz, tel.: 724004484

Lucie Pechoušková, pechouskova@massumavsko.cz, tel.: 727895212

 

Realizováno v rámci projektů Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice II a Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II.

image

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy PRV

V rámci 3. Výzvy PRV MAS Šumavsko, z. s., bylo do věcného hodnocení postoupeno 41 Žádostí o dotaci. Ty byly věcně hodnoceny Výběrovou komisí na základě předem stanovených preferenčních kritérií

image

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy do PRV

Dne 4. 7. 2018 byl v rámci Výzvy č. 3 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno ve všech 4 vyhlášených fichích 43 celkem žádostí. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

image

3. výzva do PRV vyhlášena

MAS Šumavsko, z. s. vyhlašuje dne 4. 6.2018 výzvu č. 3 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Živé a šťastné Šumavsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

image

Avízo 3. výzvy do Programu rozvoje venkova

MAS Šumavsko, z.s. informuje, že ke dni 30. května 2018 plánuje vyhlásit 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu do Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí se předpokládá od 12. 6. - 26. 6. 2018. Seminář pro žadatele proběhne dne 5. 6. 2018 od 9.00 v Malenicích.

Přečíst více z této kategorie
image

MAS Šumavsko podpořilo novou badatelskou učebnu na ZŠ Národní v Prachaticích. Slavnostní otevření se uskutečnilo 13. 12. 2018.

Novou učebnu pro výuku přírodovědných předmětů formou badatelské výuky využívají v Základní škole Národní v Prachaticích. Vybavení pořídila škola za evropské peníze z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt podpořila Místní akční skupina (MAS) Šumavsko díky Strategii Živé a šťastné Šumavsko. "Celková výše příspěvku dosáhla více než 1,7 milionu korun," konstatovala ředitelka MAS Šumavsko Šárka Kůsová.

image

Nová cyklostezka podpořená MAS Šumavsko umožní bezpečnou dopravu do škol i zaměstnání

Cílem projektu bylo vybudování nové cyklostezky, která umožní odklonění cyklistů z frekventované komunikace II/141 a zlepší obyvatelům okolních obcí dostupnost za službami, do škol či zaměstnání. MAS Šumavsko podpořilo tento projekt prostřednictvím operačního programu IROP dotací ve výši 5 225 000 Kč.

image

IROP vyhlášena 5. výzva - Rozvoj sociálního podnikání

Ve výzvě bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Přečíst více z této kategorie
image

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě č. 6 MAS Šumavsko – Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování v OPZ

Ve středu 4. června 2018 od 10:00 hodin proběhne seminář pro žadatele k výzvě číslo 6 OPZ - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování v Prachaticích - KreBul, o.p.s.; Zlatá stezka 145 (vchod ze zadní strany budovy).

Přečíst více z této kategorie

Spolupracujeme


Jihočeský krajJijočeská univerzita v Českých BudějovicíchCelostátní siť pro venkov
MAS Šumavsko
MAS Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého, 102
387 06 Malenice

IČ: 26663091
nejsme plátci DPH

Provozní doba kanceláře pro veřejnost: Úterý 9:00 - 15:00
Konzultace projektů kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
stará verze webu: old.massumavsko.cz/